Thursday, April 24, 2008

आठवणी

मी कामात गुंतलेली असते..
अचानक
मनाच्या कुठल्याशा कप्प्यात जपलेली
एखादी आठवण खोडकर होते..
’जरा बस ना माझ्या जवळ’,
साखरपेरणी करु लागते.
मी हसते गालातल्या गालात !
तिला टप्पल मारुन,
पुन्हा कामाला लागते..
तसा तिचा खोडसाळपणा,
आणखी वाढतो..
ती हळूच, माझ्या नकळत,
मनभर फिरते..
आणखी आठवणी जाग्या करत !
आणि मग
सा-याजणी फेर धरतात..
काम बंद चा नारा देतात..
आता मात्र माझे काहीच चालत नाही..
मनातल्या मनात,
मी सा-यांना कुरवाळते..
त्यांचे लाड पुरवते.. त्यांच्यात हरवून जाते..
मग हळूच त्याही,
मला तुझ्यापाशी आणून सोडतात..
आणि मग आठवणीच्या गर्दीमध्ये,
मी फिरत रहाते,
तुझा हात हातात धरुन !

2 comments:

HAREKRISHNAJI said...

कवीता छान आहेत

मुक्ता said...

धन्यवाद हरेकृष्णजी.